گپ شو  (گاو زرد)

(( قسمت ۱))
یکی دن یکی ندن زیر گنبد کبود هسکی ندن
روزی روزگاری یک دوتی دن با ننه شون و باگاشون زندگی شواکرد ای خانواده ای خیلی خوشبخت دن و خیلی هم خاطر یک و دو شوایسن .
ایا زندگی شون شو اکرد تا وقتیکه  دوتی گپ بی و امکتب رفت .ملا مکتب یک زن بیوه ی دن که یک دوتی اوشدن هم همسن دت خانواده خوشبختی دن ملای ا زندگی ایشون حسودی شوابوسن و اوند شه دوتی گوت که اروز رفتش خونه اچش اننه تون اگش هُرمو تی می هم هُرمو اتی خُمَه وقتی که ننه تون رفت سر خمه هرمو تادت تو لا شدش شتی خمه اکردش .
دتی هم اوشگت: خا
وقتی رفت اخونه شه ننه شون گت:
ننه ی مه گشنه من
ننه شون اوشگت :چی تی دوت گُلُم
دوتی اوشگت:مه هُرمو می /هُرمو بر دست ننه جانیم می/هرمو بر تی خمه اتی جا بُدُن می
ننه شون هم اوشگت:هرمو مه اروز صبح از تی خمه امواسدی اتی تُسپلاون  الان تدم بخو
دوتی اوشگت: نه مه فقط هرمو اتی خمه می
ننه شون هم اوشگت:خا دگه چون بکنم اچم تادم
ننه ی اجلو بی و دوتی هم شدم شنسن رفتن اتی جا بُدونی ادم هرمو
ننه ی تا سر خمه اوشواسی که هرمو بکن بر دوتش .دوتی از پشت لا شه ننه شون دو شتی خمه کردو درش هم اوشبست
یک مرتبه اوشبعنو از تی خمه صدا گاو ااوندای و یک مرتبه خمه ترکخس و یک گاو زردی شتی ادر اوند
دوتی گریخش کرد اوشگت حلو چون بکنم ننه مون اگاو بودی .شخیز گرت رفت پهنو ملا مکتب .اوشگت:ملا ،ملا .تو هرکاری اوتگوتی مه انجام امددی ولی حلو ننه مون اگاو زرد بودی حلو چون بکنم
ملای هم اوشگت: هیچی مکو ننه تون کم گم نک شواوی تو برو خونه وقتی باگاتون اوند نکه اوشبگش که ملامون اهنی شیاد دسمه بگی خوم امنفهمدی لا مه ننه ی ددی.اگه بگش مه میاد دسش دگه هیچ وقت ننه تون نک ناواوی
دوتی هم اوشگت :خا
و رفت اخونه شون .
وقتی باگاشون اوند شه باگاشون گت مه امنفهمدی لا مه ننی ددی کتی اتی خمه اگاو زرد بودی ….

 

/ بستکیه /

نوشته شیوا احمدی از روستای گودگز

یاسر افروز

یاسر افروز

دبیر بخش فناوری اطلاعات و آموزش نشریه

مطالب مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *