برگزاری کلاس بهداشت محیط و فردی توسط کمیته امداد بستک

سلیمان رحمانی مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان بستک از برگزاری کلاس بهداشت محیط و فردی در روستای مغدان این شهرستان خبر داد

ادامه

هیچ عبارتی زیباتر از خدمت به خلق خدا نیست.ما باید با هدف زندگی کنیم و هدف ما، راه ما را مشخص می کند

به مناسبت روز پزشک بر آن شدیم تا با یکی از پیشکسوتان جامعه ی پزشکی شهرستان بستک مصاحبه ای داشته باشیم.به همین منظور نشریه

ادامه