کلینیک پزشکان ایرانی، فرصتی استثنایی برای اشتغال در عمان

  به گزارش روابط عمومی اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان بستک عصر روز دوشنبه هیات تجاری شهرستان از ساختمانی که توسط تجار

ادامه

دیدار هیات تجاری شهرستان بستک با رئیس اتاق بازرگانی استان مسندم عمان

در دومین روز از سفر هیات تجاری شهرستان بستک به کشور عمان، اعضای اعزامی با *حامد الرئیسی*، رئیس اتاق بازرگانی استان مسندم عمان دیدار

ادامه