گزارشی از حرکت مردمی درختکاری در بستک (قسمت اول)

گزارشگر : جلال جوکار – بستک [divider] رسول اكرم (ص): چنانچه قيامت در حال قيام باشد و در دستان كيي از شما نهالي بود

ادامه