مشاهير كارگري شهرستان بستك (عبدالله بستان)

ارسالی: ابراهیم رفیعی [divider] روابط عمومي اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي شهرستان بستك مصاحبه اي رابا يكي از كارگران زحمت كش و پرتلاش

ادامه